Samlet vurdering
4,8
Antall per vurderingsnivå
  • 95 % av vurderingene er 5 stjerner
  • 2 % av vurderingene er 4 stjerner
  • 1 % av vurderingene er 3 stjerner
  • 0 % av vurderingene er 2 stjerner
  • 2 % av vurderingene er 1 stjerner
3. november 2022

App works very well. Great support. Would benefit from less lag when adding items to cart and more customisable calendar.

WHAT'S MINE IS YOURS
Storbritannia
Over 1 år bruker appen
5. april 2024

An Outdoor Life
Storbritannia
6 måneder bruker appen