Overall rating
1
Counts per rating level
  • 0% of ratings are 5 stars
  • 0% of ratings are 4 stars
  • 0% of ratings are 3 stars
  • 0% of ratings are 2 stars
  • 100% of ratings are 1 stars
March 23, 2023

לפני שמבזבזים זמן. נא לשנות את המילה "חינם" ממש לא בחינם ויקר יותר מבנק ויותר מכל דבר שהיכרתי .
פשוט להוריד את המילה חינם מהאפליקציה

Toozig
Israel
31 minutes using the app